Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 15 juni 2023

Cloud Expo hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om ons Privacy Statement zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van ons privacybeleid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de websites cloudexpo.nl en alle gerelateerde websites, applicaties, (e-mail)diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen of de websites gebruikt, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparaten. Dit Privacy Statement tevens voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Cloud Expo of (één van) haar dochterondernemingen.

Cloud Expon kan op verschillende wijze betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens dit kan zowel direct als indirect.

Van directe verwerking is sprake wanneer persoonsgegevens direct door u aan Cloud Expo ter beschikking worden gesteld. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier.

Gegevens welke CloudExpo van u kan verwerken kunnen zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • NAW-gegevens
  • Geslacht

Cloud Expo verwerkt de verzamelde gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening en/of voldoen aan wet- en regelgeving. Cloud Expo verkoopt gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst voor dienstverlening óf om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met organisaties die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

Cookies

Wij of onze serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies, een klein tekstbestand wat naar uw computer wordt gestuurd. We kunnen hierdoor uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, en het kan ons helpen te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie o.a. om bij te houden hoe u de website gebruikt zodat we de website kunnen optimaliseren.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en op welke manier deze wordt gevonden. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Doeleinden

Tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen, verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement.

Wij verwerken uw informatie vanwege verschillende redenen:

  • Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • Contact met u te kunnen leggen inzake zakelijke afspraken;
  • Klachten op te kunnen lossen.

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens kan zijn het gerechtvaardigd belang van Cloud Expo, wettelijke grondslag of overeenkomst.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn die Cloud Expo hanteert kan per doel verschillen. Dit hangt mede af van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn verwijderen wij uw persoonsgegevens in principe of worden deze geanonimiseerd, op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en/of niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruikt Cloud Expo na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Verzoeken ten aanzien van deze rechten kunnen door betrokkenen worden ingediend bij admin@cloudexpo.nl

Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina. Daarnaast doen wij er alles aan om u van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via
Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/